Soutěže

Tábory

Výukové programy

  • Rukodělné - keramika, výroba ručního papíru a pod.
  • Dopravní - nabídka VP s dopravní tématikou
  • Ekoklubíčko – ekologický VP pro MŠ
  • Ekologie 1 - ekologický VP pro I.stupeň ZŠ
  • Ekologie 2 - ekologický VP pro II.st. ZŠ a pro SŠ 
  • Exkurze - nabídka exkurzí střediska BIOS (mini ZOO) pro veřejnost a školy

Ostatní akce

  • Vánoční a velikonoční salóny
  • Nábory a rozloučení se školním rokem
  • Rukodělné akce pro veřejnost
  • Ostatní akce pro školy

Ekoporadna

Ekoporadnu provozuje SVČ ATLAS a BIOS Přerov prostřednictvím střediska ekologické výchovy BIOS v Bezručově ul. 12