Akce Příležitostné aktiv.

Aktuality Příl. aktivity

Otvíráme prázdninové dopravní hřiště

UPOZORNĚNÍ!!!!

Ve státní svátky je DDH uzavřeno.
Všem děkujeme za dodržování pravidel a těšíme se na vás.

Účastníci nad 6 let se musí prokázat a stvrdit podpisem o následujícím

  1. uvedená osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  3. uvedená osoba ve škole, zaměstnání absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  4. uvedené osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údaje o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dnů.
  5. uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.   
  6. uvedená osoba si provedla laický antigenní samotest na místě tj. DDH. Musí odpovídat certifikaci (seznam na webu SVČ)

 

SVČ Atlas a Bios, Přerov nabízí v létě....

 

 

Nabídka letních táborů 2021

 

Jednotlivé tábory naleznete zde:

Nabídka letních a příměstských táborů 2021

 

Středisko volného času ATLAS a BIOS chystá dětem zajímavé prázdniny

Za pokladem bandity Matouše nebo na Vesmírnou misi se můžou během letních prázdnin vydat děti, které se rozhodnou pro jeden z pobytových táborů v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Užijí si táborovou hru a každý den plný akce. Do přírody, do kuchyně Masteršéfa, do výtvarných dílen, na nejrůznější sportoviště, i za zvířaty se během letních školních prázdnin se zase podívají účastníci některého z příměstských táborů. V přerovském Středisku volného času ATLAS a BIOS se stalo se již nepsanou tradicí, že ve vybraných termínech nabízíme dokonce hned několik akcí současně. Na mnohé tábory se každým rokem hlásí tytéž děti, které se již od zimy těší na své kamarády, oblíbené vedoucí i na společně podnikané aktivity. A o to více v současnosti, kdy epidemiologická situace již několik měsíců neumožňuje setkávání, ale dokonce ani školní výuku dětí v kolektivu spolužáků.

V pestré náplni příměstských táborů nebude ani letos chybět sportování, výtvarné činnosti, hrátky se zvířátky, záchranářské aktivity, vaření, turistika, výlety spojené s poznáváním přírody i památek, ale hlavně spousta zábavy.

Tento typ tábora získává rok od roku stále více na oblibě, a to především díky nižší ceně oproti táborům klasickým. Je vhodnější rovněž pro děti, které se třeba účastní tábora poprvé, případně chtějí zůstat přes noc ve svém domácím prostředí.

Vybrané termíny jsou v tuto chvíli už sice obsazeny, ale volná místa se ještě určitě najdou. „Zájemci nás mohou kontaktovat na obou místech vzdělávání, tedy v ATLASE i v BIOSU. Informace je samozřejmě možné získat také na webových stránkách www.svcatlas-bios.cz. Přihlášky na tábory přijímáme stále,“ uvedla ředitelka Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov Mgr. Blanka Mašková.

Stále jsme tu pro Vás

Příležitostné aktivity

Oddělení vede Mgr. Dagmar Mlčáková

Oddělení Příležitostných aktivit organizuje samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty ( např . MŠMT ), soutěže pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, letní a příměstské tábory a výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. V každém školním roce se těchto aktivit zúčastní několik tisíc zájemců. Dáša je také od r.2014 koordinátorem aktivit pod Talentcentrem se kterým jsme začali spolupracovat. Informace k jednotlivým aktivitám naleznete v přehledu Soutěží a akcí, v Kalendáři akcí, v souborech Ke stažení nebo níže v samostatných článcích. .

Vyučující ZŠ, SŠ a učitelky MŠ mohou kontaktovat se svými požadavky a dotazy přímo vedoucí oddělení.

Příležitostné aktivity - přehled