Výtvarné a rukodělné soutěže, činnost Taneční školy Atlas, aktivity v oblasti dopravní výchovy, florbalovou činnost pro děti a mládež, taneční soutěž Dance Evolution, sportovní činnost dětí a mládeže v aikido a v gymnastice a Environmentální vzdělávací aktivity  v BIOS ve školním roce 2022/2023  jsou v r.2022 realizovány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

 

 V r. 2022 podporuje Olomoucký kraj v dotačním programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 KUOK projekt Údržba pozemků pocitové stezky u enviromentální učebnyA v programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v r. 2022 podpořil dotační projekt Rozvoj činnosti střediska volného času. Dále podporuje soutěže vyhlašované MŠMT

V r. 2021 podpořil Olomoucký kraj v dotačním programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 KUOK projekt Přemístění a úprava venkovní environmentální učebny. A v programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v r. 2021 podpořil dotační projekt Podpora tvořivosti a řemeslné zručnosti zájmovými aktivitami.

 


logo kraje

 

  

Informace