Vážená paní ředitelko,

     dovolte mi, abych jménem pedagogů naší školy touto cestou poděkovala zaměstnancům Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov, za organizování akcí v přírodě určené pro žáky základních škol.

Akce jsou výborně metodicky připravené a velmi poutavě vedené profesionály, kteří dokáží žáky zaujmout a svým empatickým přístupem je vedou k citlivému vnímání přírody a probouzí zájem o život v ní.

S našimi žáky se Vašich akcí v přírodě zúčastňujeme pravidelně, protože víme, že nejlépe je získávat vztah k přírodě v opravdové přírodě.

Pevně věříme, že všechno zajímavé a naučné si naši žáci uchovají do života.

Ať se Vám daří ve Vaší práci.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

 

Mgr. Leona Novotná

Koordinátor EVVO

SŠ,ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4

 

 

 

Informace