Ve dnech 9. – 10. listopadu 2022 se konala na Středisku volného času Atlas a Bios v Přerově, pěvecká soutěž „Slavíci z Přerova“. Do letošního XVII. ročníku soutěže se přihlásilo 16 základních škol a 1 víceleté gymnázium z Kojetína. Ráda bych vyzdvihla práci pedagogů, kteří děti připravovali  a poděkovala za jejich čas.

Konkurence mezi dětmi byla velká. Porota hodnotila nejen intonaci a rytmus, pěveckou techniku, ale i výraz a přednes písně.  Součet bodů nakonec rozhodl a tak jako v každé soutěži i zde mohl zvítězit jen jeden.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou v příštím ročníku soutěže

Informace