Od poloviny března probíhají v rychlém sledu za sebou Krajská i okresní kola Biologických olympiád. Soutěžící v bílých pláštích střídají desítky studentů s atlasy a kalkulačkami. V klubovnách píší testy, řeší úlohy praktické i teoretické, zabývají se živočichy, rostlinami, otázkami z ekologie. Ti nejlepší z nejlepších z krajských kol  olympiád postupují do Ústředních kol. Přejeme hodně zdaru při reprezentaci našeho kraje.
 
 

Informace