Finále tradiční ekologické vědomostní a poznávací soutěže „Naší přírodou“ on-line zakončilo ve středu 21. dubna již 35. ročník tohoto oblíbeného klání. Před finále proběhlo letos nově jediné kvalifikační kolo, opět v podobě on-line.

Základní podoba oblíbené soutěže naštěstí zůstala zachována. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích a dále v celkem čtyřech oborech, nazvaných Společenstva lesa, vodního prostředí, polí, luk a pastvin a Společenstva lidských sídlišť. Odpovídaly na 12 otázek v každém oboru, které si na rozdíl od předchozích ročníků nevybíraly z „květinky“, ale otázky na ně vykoukly při spuštění internetové aplikace Microsoft. V oboru Společenstva lesa v mladších žácích excelovala žákyně ZŠ Jana Amose Komenského v Předmostí Jana Pizúrová, ve starší kategorii byla nejlepší Kateřina Hrazdirová z přerovského gymnázia Jakuba Škody. Natali Tůmová z Lipníka (ZŠ Hranická) a Jakub Pavlík (Gymnázium Jakuba Škody) obsadili první místa v oboru Společenstva vodního prostředí. Také vítězství v oboru Společenstva polí, luk a pastvin patří zástupcům již jmenovaných škol. Všechny další účastníky za sebou nechaly Zdeňka Pacalová (ZŠ J. A. Komenského) a Lucie Hrubá (GJŠ). Zbývající dvě „zlaté medaile“ ve Společenstvech Lidských sídel si rozdělily Hana Zámorská z GJŠ a Michaela Matoušková z Lipníka (ZŠ Osecká).

Díky grantu Statutárního města Přerova na podporu ekologické výchovy obdrželi finalisté na prvních třech místech v každém oboru krásné ceny a pro všechny je určen zajímavý zájezd do pralesa v Mionší, který plánujeme na začátek června.

 

 

 

 

Informace