AKTUALITY

Nepřehlédněte začínáme plnit web nabídkou letních pobytových a příměstských táborů. Jednotlivé plakáty a informace postupně zveřejňujeme a ladíme ZDE

Vážená paní ředitelko,

     dovolte mi, abych jménem pedagogů naší školy touto cestou poděkovala zaměstnancům Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov, za organizování akcí v přírodě určené pro žáky základních škol.

Akce jsou výborně metodicky připravené a velmi poutavě vedené profesionály, kteří dokáží žáky zaujmout a svým empatickým přístupem je vedou k citlivému vnímání přírody a probouzí zájem o život v ní.

S našimi žáky se Vašich akcí v přírodě zúčastňujeme pravidelně, protože víme, že nejlépe je získávat vztah k přírodě v opravdové přírodě.

Pevně věříme, že všechno zajímavé a naučné si naši žáci uchovají do života.

Ať se Vám daří ve Vaší práci.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

 

Mgr. Leona Novotná

Koordinátor EVVO

SŠ,ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4

 

 

 

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2022 se konala na Středisku volného času Atlas a Bios v Přerově, pěvecká soutěž „Slavíci z Přerova“. Do letošního XVII. ročníku soutěže se přihlásilo 16 základních škol a 1 víceleté gymnázium z Kojetína. Ráda bych vyzdvihla práci pedagogů, kteří děti připravovali  a poděkovala za jejich čas.

Konkurence mezi dětmi byla velká. Porota hodnotila nejen intonaci a rytmus, pěveckou techniku, ale i výraz a přednes písně.  Součet bodů nakonec rozhodl a tak jako v každé soutěži i zde mohl zvítězit jen jeden.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou v příštím ročníku soutěže

Školní sportovní soutěže se v letošním školním roce rozběhly už v září, a to v královské disciplíně, atletice – Atletickým čtyřbojem základních škol a Středoškolským atletickým pohárem. Z těchto dvou okresních soutěží postoupily do krajského kola vždy dvě školy.

I přes velmi nepříznivé počasí, kdy dokonce musela být upravena trasa, proběhl přespolní běh středních škol, kde byla velmi vysoká účast. Přespolního běhu základních škol se letos zúčastnilo nejvíce běžců v historii závodu.

Začátkem října byly odehrány také okrsky Přerov a Hranice ve fotbalu a minifotbalu, kde byla rovněž vysoká účast.

Do konce kalendářního roku se ještě budeme těšit na odehrání okrsků a okresů ve florbalu základních škol a na stolní tenis základních i středních škol.

Tímto bych chtěla poděkovat všem učitelům a žákům (sportovcům) za spolupráci při soutěžích a popřát jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Informace