AKTUALITY

chtěla bych poděkovat jménem všech našich pracovníků za Vaši stále trvající přízeň, důvěru a v mnohých případech i finanční podporu v těchto náročných časech. Snažili jsme se realizovat různé zájmové aktivity, jak nám to umožňovala stanovená epidemiologická opatření. Věnovali jsme se také přípravě letních táborů a soustředění tak, jak jste u nás zvyklí. Zároveň už chystáme nabídku na příští školní rok, který bychom chtěli pro všechny zájemce otevřít už od začátku září otevřenými aktivitami. Chceme vám ukázat něco z našich aktivit, abyste mohli zvážit naši nabídku a my vás od 20. září přivítali v kroužcích v souladu s aktuálními pravidly pro školní rok 2021/2022(viz. www.MŠMT).

Velmi se na Vás těšíme.

Za pracovníky SVČ

Mgr. Blanka Mašková, ředitelka SVČ

 


 

Vážení rodiče, dospělí účastníci kroužků,

 

Po celou dobu nouzového stavu a mimořádných opatření se naši pracovníci snažili nabízet různé volnočasové aktivity a on-line činnosti na našem webu i prostřednictvím sociálních sítí. Tato naše snaha byla oceněna opravdu pěknými počty aktivních účastníků a kladnými ohlasy v rámci zpětné vazby. Jsme za tyto odezvy a váš stále trvající zájem opravdu rádi. Bohužel i tak zůstává dlouhé období neuskutečněných aktivit.

V průběhu měsíců červen, červenec, Vám tak budou, v souladu s legislativou, na účty poukazovány poměrné části kurzovného za nerealizovanou zájmovou pravidelnou činnost. Vratky za platby v hotovosti budou řešeny na základě individuální domluvy. Vzhledem k administrativní náročnosti nelze tyto částky převádět na příští školní rok nebo jiné aktivity.

Pokud byste se ale rozhodli ponechat vracenou částku na činnost SVČ, je to možné, prosíme o poskytnutí této informace do 18.6.2021. Peníze zůstanou SVČ na základě darovací smlouvy, kterou si můžete stáhnout na našem webu ZDE, popř. je k dispozici u vedoucích oddělení v tištěné podobě.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; mob. 720 176 440; 721453143

 

V Přerově, 8.6.2021                                           Za všechny pracovníky SVČ ATLAS a BIOS

                                                                       Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

Naše SVČ ATLAS a BIOS v Přerově je člen Krajské koordinační skupiny pro podporu nadání Olomouckého kraje a celostátní sítě podpory nadání (SIPON).

Naším cílem je podpora talentovaných žáků, kteří mají nadání a zájem o určitou činnost. Snažíme se o nasměrování dětí, jejich pedagogů a rodičů, k potřebným informacím a činnostem pro rozvoj nadání jedinců, zprostředkování kontaktů na odborníky. Patříme mezi pověřená školská zařízení, která organizují soutěže MŠMT, vytváříme podmínky pro práci s talentovanými v našich činnostech, spolupracujeme s dalšími subjekty pracujícími s nadanými, to vše patří do aktivit SVČ v oblasti práce s nadanou mládeží. Všechny naše aktivity jsou v souladu s další politikou a strategií kraje i ČR.

Propojením zájmového a formálního vzdělávání chceme napomoct propagaci podpory nadání a vytvářet motivační prostředí pro žáky.

 

Doporučené weby zabývající se práci s nadanými dětmi:

· http://talentovani.cz/

· http://www.talnet.cz/

· http://www.nuov.cz/pece-o-mimoradne-nadane-zaky

· http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/N/Nadan%C3%A9_d%C4%9Bti_a_%C5%BE%C3%A1ci

· http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/2.Prirucka_pro_praci_s_nadanymi_zaky.pdf

 

Mgr. Blanka Mašková,

ředitelka Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov


 

Od r. 2018 Středisko volného času ATLAS a BIOS aktivně spolupracuje na projektu IKAP se Střední průmyslovou školou, Přerov:

 

 

Prezentace Taneční školy ATLAS na závěr školního roku proběhla 28.6.2021. Hudba k fotografiím Přerováček, úprava skladby Otakar Šiška, sbormistr Bc. Ingrid Sekerová.

Po prázdninách to můžete zkusit i vy! Těšíme se na vás

 

Informace