Hlavním cílem našeho zařízení je – nabídnout dětem, mládeži i dospělým to, co každý vyžaduje pro svůj pocit spokojenosti, a to je změna prostředí a možnost setkávání s přáteli, kteří mají stejné zájmy.

Už antičtí filozofové pochopili, že hra a společný zájem rozvíjí tvořivost, podněcují k iniciativě a pomáhají regeneraci sil. To všechno společně může pomoci hlavně dětem a mládeži při vytváření jejich zdravého sebevědomí, zachránit je před pocitem beznaděje a prázdnoty. Mnohdy se dobrý koníček může stát i podnětem a pomocníkem při hledání uplatnění se na trhu práce. Nejedenkrát se u nás například z „ošklivého káčátka" vyklubala "krásná labuť". Jsme na takové případy hrdí a zároveň šťastni, že naše láskyplné vedení nese své výsledky. Zásluhu na tom mají nejen stálí pracovníci SVČ vnímající svou práci více jako poslání než jen jako zaměstnání, ale také obrovské množství externích kolegů, kteří se zanícením každý rok předávají své zkušenosti a dovednosti dětem a mládeži. Jejich entuziasmus je také jednou z hlavních motivací pro naše malé i větší účastníky pravidelných i příležitostných aktivit.

Naši pracovníci Vás zvou do světa her a fantazie, na výlety do přírody, společně můžeme zkusit roztančit a rozezpívat své okolí, hledat odpovědi na spoustu otázek a o všem dělat reportáže. Vše záleží jen na Vás, zda přijmete naše pozvání.

 

  


 

Pro všechny, co nás chtějí poznat víc a nalézt pro sebe nebo své dítě nějakou zajímavou volnočasovou činnost, jsme :

 

Středisko volného času ATLAS A BIOS v Přerově - volnočasové zařízení Olomouckého kraje pro zájmové vzdělávání. Celoročně nabízíme spoustu prázdninových, víkendových aktivit a pestrou nabídku pravidelné zájmové činnosti nejen pro děti a mládež, ale i pro celé rodiny na celý školní rok. 

Nabízíme kroužky, kurzy a kluby z oblasti kultury, tělovýchovy, taneční, ekologické a chovatelské, nabízíme výuku cizích jazyků nebo polytechnické činnosti. Mezi  naše základní cíle se řadí snaha ukázat cestu k aktivnímu trávení volného času, připomenout všem kdo na to zapomněli, že je nutné umět si i kvalitně odpočinout, vyrovnat jednostrannou zátěž, ukázat prospěšnost zájmových aktivit našim dětem. 

o    Jsme Místní  centrum mezinárodního programu DofE Award

o    Jsme členy Sítě podpory nadání a pomáháme mladým lidem v cestě za poznáním 

o    Máme pro Vás pestrou nabídku pravidelných i příležitostných činností po celý školní rok 

o    Nabízíme návštěvu mini ZOO a spoustu ekologických a chovatelských činností v krásném přírodním areálu 

o    Naši volnočasoví pedagogové často pomohou radou při starostech a péči o domácího mazlíčka v rámci PET poradny na ekologickém středisku BIOS 

o    Nabízíme spolupráci na vedení kroužků a jiných aktivit zkušeným odborníkům z oboru i mládeži už od 15-ti let 

Přijměte tedy naše srdečné pozvání od všech pracovníků SVČ nejen na naše místa zájmového vzdělávání, ale také na naše www.stránky s nabídkou a informacemi.

 

Školní rok 2022/2023

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, kdy je realizována většina forem zájmového vzdělávání, přičemž pravidelná zájmová činnost a výukové programy bývají zahajovány zpravidla 1. října, ale mohou začít již v průběhu září - např. výběrové skupiny. V období prázdnin a školního volna SVČ ATLAS a BIOS zajišťuje tábory, pobytové akce, spontánní a příležitostnou činnost.

 • Zahájení vyučování: středa 1. září 2022.
 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023. 
 • První den vyučování v roce 2023: úterý 3. ledna 2023. 
 • Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny: pondělí 6. února až neděle 12. února 2023.
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. a pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním státním svátkem.
 • Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny: sobota 1. července 2023 až neděle 3. září 2023.
 • Zahájení vyučování ve školním roce 2023/2024: pondělí 1. září 2023.

Stále jsme tu s Vámi...(2021)


Následující krátké video Vás seznámí s našimi aktivitami (2017).

">...

 

Výtvarné a rukodělné soutěže, činnost Taneční školy Atlas, aktivity v oblasti dopravní výchovy, florbalovou činnost pro děti a mládež, taneční soutěž Dance Evolution, sportovní činnost dětí a mládeže v aikido a v gymnastice a Environmentální vzdělávací aktivity  v BIOS ve školním roce 2022/2023  jsou v r.2022 realizovány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

 

 V r. 2022 podporuje Olomoucký kraj v dotačním programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022 KUOK projekt Údržba pozemků pocitové stezky u enviromentální učebnyA v programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v r. 2022 podpořil dotační projekt Rozvoj činnosti střediska volného času. Dále podporuje soutěže vyhlašované MŠMT

V r. 2021 podpořil Olomoucký kraj v dotačním programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 KUOK projekt Přemístění a úprava venkovní environmentální učebny. A v programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v r. 2021 podpořil dotační projekt Podpora tvořivosti a řemeslné zručnosti zájmovými aktivitami.

 


logo kraje

Číst dál...

 Více jak 20 let podporuje Statutární město Přerov různé aktivity Střediska volného času ATLAS a BIOS, např. činnost Taneční školy, sportovní činnost aikida a gymnastiky, činnost pěveckého sboru atd, viz Podporují nás.

Středisko volného času spolupracuje při své pravidelné i nepravidelné činnosti se základními školami z Přerova a okolí (např. ZŠ a MŠ Domaželice, ZŠ a MŠ Vlkoš, , ZŠ a MŠ Týn n. Bečvou, ZŠ Želatovice,  ZŠ U Tenisu)  a přerovskými středními školami (Střední průmyslová škola, Střední škola zemědělská a Střední škola gastronomie a služeb).

Podílí se na akcích ve spolupráci s firmami: ŠELA SPORT, Přerov, OR Asociace školních sportovních klubů Přerov, p.s., R&L Tábory, z.s. Budišov, Českou asociací AIKIDO a Zálesáckou 10, Přerov,  z.s., Územní organizaci Svazu diabetiků,  s firmami  Precheza, a.s., Přerov., Meopta  Přerov, a.s., REMAX, Pekárna Racek,  s organizací Kulturní a informační služby města Přerova, Centrem služeb pro silniční dopravu – Besip, s Policií ČR, Městskou policií Přerov, Hasičským záchranným sborem, SP DDM, Unií pěveckých sborů  a řadou dalších.

 


Práce s talenty na Středisku volného času ATLAS a BIOS, Přerov 

PERUN

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov je pověřeným organizátorem mnoha okresních a krajských soutěží MŠMT pro ZŠ a SŠ a od roku 2014 je členem SÍTĚ PODPORY NADÁNÍ.

Jako člen Talentcentra  se naše SVČ zapojilo do výzvy MŠMT, která se týkala možností práce s talenty a připravuje v Přerově podzimní soustředění pro již přihlášené žáky se zájmem o biologii. V prvních říjnových dnech ožije budova střediska a přilehlý areál v Bezručově ulici nejrůznějšími vzdělávacími aktivitami. Ty si kladou za cíl doplnit žákům jejich znalosti a navázat na předchozí kola předmětových jarních biologických olympiád, které právě skončily. Práci s talenty realizuje SVČ i v dalších oblastech např. již deset let organizuje celostátní taneční soutěž DANCE EVOLUTION, která letos přivítala téměř 1 200 tanečníků, mezi nimi i tanečníky ze SR. Celodenní soutěž tradičně proběhla pod záštitou Statutárního města Přerova a v rámci k Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pod záštitou Ministerstva kultury, MŠMT a UNESCO. 

Talentcentrum


 

 

V r. 2022 čerpá SVČ dotaci  rámci výzvy Podpora nadaných žáků základních a středních škol.

Od r. 2007 spolupracuje SVČ Atlas a Bios, Přerov s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podpoře okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Každý rok finančně zastřešuje organizaci soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji v rámci rozvojového programu UZ 33166. 

 


DofE - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

V r. 2015 se SVČ zapojilo do programu ve spolupráci s organizací:

dofe

DofE je mezinárodní program, do kterého se může zapojit každý ve věku od 14 do 24 let. Rozvineš v něm svůj talent, věnuješ se sportu a dobrovolnictví a jedeš na dobrodružnou expedici.

Program DofE je příležitostí, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa a k nim se můžeš přidat i ty. Víc prozradí video (odkaz níže).

 Program DofE je tady od toho, aby ti pomohl zdolat výzvy, které bys chtěl(a) překonat a splnit si sny, které máš. V programu DofE se budeš dlouhodobě a pravidelně věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice, na zlaté úrovni navíc vyrazíš na akci s pobytem. Vstup do programu je dobrovolný a jeho účastníci mezi sebou nesoutěží.

V programu DofE budeš mít čas i podporu od svého vedoucího, abys přemýšlel(a), jaké jsou tvé zájmy, schopnosti a ambice, a na základě toho si stanovil(a) cíle v jednotlivých oblastech programu. K dosažení těchto cílů tě dovede jen tvá vytrvalost a odhodlání. Nakonec tě čeká skvělý pocit z dosaženého úspěchu, posunutí hranic toho, co dokážeš, získání nových zkušeností, zážitků a kontaktů.

 Z programu DofE si odneseš jen tolik, kolik do něj vložíš, protože v něm stejně jako v životě k opravdovému úspěchu nevedou žádné zkratky. Za vložené úsilí navíc získáš prestižní certifikát – Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu – který ti předají významné osobnosti z České republiky či Velké Británie a jenž ti může pomoci k přijetí na vysokou školu nebo do vysněného zaměstnání.

 Další informace vč. zajímavého videa naleznete na stránkách http://www.dofe.cz/cz/pro-studenty/

 U nás se můžete do programu přihlásit u Mgr.Blanky Maškové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 


 

Vyhledávání zájmových útvarů

Informace