Akce Chovatelství a EKO

 

Chovatelský kroužek pro děti 5-7 let  si klade za cíl vést děti k osvojení si chovatelských dovedností a znalostí. Pro mladé a začínající chovatele se zaměřením na chov drobných zvířat a práci s nimi, chlupatých i nechlupatých, v činnosti jsou zařazeny hry a soutěže.

Školní rok začíná v týdnu od 19.9.2022

Kdy

 čtv 17-18.30 hod. 

Kde  budova BIOS
Cena na šk. rok do 30. 9. 700,-- Kč
Cena na šk. rok  od 1. 10. 800,-- Kč

 

 


Aktuality Chovatelství a EKO

Naší přírodou

Téměř 150 soutěžících se v průběhu dvou měsíců v SEV BIOS utkalo ve 4 kvalifikačních kolech tradičního ekologického klání "Naší přírodou". Odpovídali na otázky, které jim rozšířily vědomosti z ekologie lesa, vody, polí, luk a pastvin a lidských sídlišť. Vítězové kvalifikací postoupili do finále, které je plánováno na 28. března.

Namaluj přírodu 2022/2023

          

 

Nabízíme od ledna 2023 nový kroužek

Venkovní učebnu Střediska volného času ATLAS a BIOS doplnil obrazový materiál

V roce 2022 umožnila „Dotace MŠMT ČR na podporu nadaných žáků základních a středních škol“ vytvoření výukového obrazového materiálu do venkovní učebny v přírodním areálu SVČ. Zadní stěnu zdobí velkoprostorové reprodukce obrazů, které zachycují ekosystém lesa, vodního prostředí, otevřené krajiny a lidských sídlišť. Realistické vyobrazení rostlin a živočichů skvěle doplňuje praktickou výuku s prožitkovými aktivitami. Skupinám školáků prvního i druhého stupně nabízíme na sedm desítek výukových programů evironmentálního vzdělávání v celkem pěti tematických okruzích. Ústředními tématy jsou: Ekologie lesa, Ekologie vodního prostředí, Ekologie otevřené krajiny, Ekologie lidských sídlišť nebo Ekologie a životní prostředí člověka. Výukový obrazový materiál přesně odpovídá tématům. Učebna našla své využití i během příležitostných akcí, které pořádáme pro širokou veřejnost i školní kolektivy.

Informace