Akce Chovatelství a EKO

Chovatelství a ekologická výchova

Oddělení vede RNDr. Ivo Růžička a na oddělení s ním pracuje Mgr. Jiří Matoušek a Mgr. Dagmar Mlčáková

Ivo, stejně jako jeho interní a externí kolegové, má v oblasti chovatelství a ochrany přírody dlouholeté zkušenosti. Oddělení hledá stále další nové aktivity, kterými se snaží zaujmout malé i velké pro tuto činnost. Ve svých aktivitách hodně využívá vlastní mini ZOO, bohatá knihovna a odbornost pracovníků umožňují realizaci PET poradny. Zájmová činnost tohoto oddělení seznamuje účastníky kroužků a kurzů se zákonitostmi a postupy v oblasti EVVO, stejně jako při chovu domácích mazlíčků. V kroužcích Zálesáků pak přibližuje dětem a mládeži život v přírodě a zálesácké znalosti. 

Oddělení také realizuje výukové programy EVVO, spolupracuje se školami a dalšími subjekty nejen v pravidelné činnosti při vedení kurzů a kroužků. Cílem je vést své členy, ale i širokou veřejnost k poznávání a respektování zákonů přírody. Realizuje mnoho aktivit pro širokou veřejnost, pobytové akce a tábory. 

 

Chovatelství a ekologická výchova - přehled kroužků


Aktuality Chovatelství a EKO

Naší přírodou

Téměř 150 soutěžících se v průběhu dvou měsíců v SEV BIOS utkalo ve 4 kvalifikačních kolech tradičního ekologického klání "Naší přírodou". Odpovídali na otázky, které jim rozšířily vědomosti z ekologie lesa, vody, polí, luk a pastvin a lidských sídlišť. Vítězové kvalifikací postoupili do finále, které je plánováno na 28. března.

Namaluj přírodu 2022/2023

          

 

Nabízíme od ledna 2023 nový kroužek

Venkovní učebnu Střediska volného času ATLAS a BIOS doplnil obrazový materiál

V roce 2022 umožnila „Dotace MŠMT ČR na podporu nadaných žáků základních a středních škol“ vytvoření výukového obrazového materiálu do venkovní učebny v přírodním areálu SVČ. Zadní stěnu zdobí velkoprostorové reprodukce obrazů, které zachycují ekosystém lesa, vodního prostředí, otevřené krajiny a lidských sídlišť. Realistické vyobrazení rostlin a živočichů skvěle doplňuje praktickou výuku s prožitkovými aktivitami. Skupinám školáků prvního i druhého stupně nabízíme na sedm desítek výukových programů evironmentálního vzdělávání v celkem pěti tematických okruzích. Ústředními tématy jsou: Ekologie lesa, Ekologie vodního prostředí, Ekologie otevřené krajiny, Ekologie lidských sídlišť nebo Ekologie a životní prostředí člověka. Výukový obrazový materiál přesně odpovídá tématům. Učebna našla své využití i během příležitostných akcí, které pořádáme pro širokou veřejnost i školní kolektivy.

Informace