Přípravná taneční skupina pro děti od 7 let si klade za cíl vést děti k získání pohybových, rytmických a tanečních dovedností se zaměřením na street show a street dance.

Kdy  

Školní rok letos začíná od 19.09.2022

Kde  taneční sály na Atlase
Cena na šk. rok do 30. 9.  950,--
Cena na šk. rok od 1. 10. 1050,-- 

 


Vyhledávání zájmových útvarů

Informace