Pro děti od 4 let bez rodičů. Pro malá děvčátka i chlapce jsou připravena různá pohybová a průpravná cvičení, která dají všestranný sportovní základ pro další pohybové aktivity do budoucna.

Kdy  

Školní rok letos začíná od 19.09.2022

Kde  Tělocvična v budově Atlasu a TV Bří Hovůrkových
Cena na šk. rok do 30. 9.  1050,--Kč
Cena na šk. rok od 1. 10. 1150,-- Kč 


Vyhledávání zájmových útvarů

Informace