Přehled všech sekcí.

Taneční školu vede  Eva Štěrbová ml. 

Ve výběrových i přípravných  tanečních skupinách se setkávají nejen milovníci disca nebo mažoretkového sportu, ale také  Streetu a jiných tanečních stylů Vyjádření radosti ze života tancem při svižné dynamické hudbě je pro mladé tanečnice a tanečníky to pravé ořechové, což dokazují na pravidelných i mimořádných trénincích, soustředěních a hlavně na vystoupeních a soutěžích.

Taneční škola je aktivním účastníkem kulturních akcí nejen v Přerově, ale v celém regionu, už víc než 15 let pořádá nepostupovou celorepublikovou taneční soutěž Dance Evolution. 


 

Taneční škola - přehled kroužků


 

Oddělení vede Daniela Hrdličková. Její spolupracovnicí je   Mgr. Jitka Kreselová, Čeňka Číčelová a Eva Štěrbová ml. 

Společně zajišťují na oddělení kroužky od keramiky, přes hudební, konstrukční činnosti až po výtvarné techniky, které rozvíjí u dětí hudební a estetické  cítění, zručnost  a sociální vztahy. Organizují také soutěže a tábory pro děti a mládež, oblíbené vánoční i velikonoční salony a jiné kulturní akce, jež se staly tradicí v celém regionu Přerovska. Oblíbené keramické hrátky pro rodiče s dětmi nebo pohádkové pondělí nabízí celým rodinám upevňování sociálních vazeb při zajímavých činnostech pod odborným vedením. Daniela, která má vše v kultuře na starosti má i velký podíl na kvalitní propagaci SVČ. Kroužky z oddělení kultury realizuje SVČ také ve spolupráci s mnoha školami, např. ZŠ JAK Přerov nebo i ZŠ Vlkoš aj..

 

Kultura - přehled kroužků


 

Oddělení vede Mgr. Jan Gregovský a s ním na oddělení pracuje Ing. Pavel Rochla a Pavlína Chodilíková s Mgr. Evou Štěrbovou

Honza za svoji kariéru přivedl již spousty kluků i holek k florbalu a sportovním aktivitám např. střelectví, badminton a dalším. Každoročně Honza motivuje děti a mládež k volnočasovému sportování pořádáním cyklistických soutěží a sportovních táborů, hledá stále nové sportovní aktivity, kterými chce mladou generaci přivést k zdravému životnímu stylu. Pavel se aktivně věnuje Aikidu a Všem akcím s ním spojeným. 

K páteřním zájmovým kroužkům tohoto oddělení patří také gymnastika a její dnes už hodně známé a úspěšné pódivé skladby, které vedou  Mgr. Eva Štěrbová s Pavlínou Chodilíkovou společně s mnoha externími pedagogy.  Nabídku oddělení obohacují i zdravotní cvičení a pohybovky pro předškoláky. 

 

Sledujte oddělení Tělovýchovy na našem

 

Tělovýchova - přehled kroužků


Oddělení jazykové školy a speciální pedagogiky vede Ing. Pavel Rochla, který spolupracuje i s Bc. Zaoralovou, Jitkou Rásochovou nebo u speciální pedagogiky s Mgr. Evou Štěrbovou.

V rámci jazykové školy nabízíme dětem a mládežníkům cizojazyčné kurzy, které si kladou za cíl netradiční formou vytvořit nebo upevnit jazykové znalosti a dovednosti u dětí, mládeže i dospělých. Kurzy nabízíme podle zájmu v různých úrovních pokročilosti: klasické kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé a také konverzační kurzy. Svou nabídku tvoří vedoucí oddělení v spolupráci s interními i externími pedagogy tak, aby obohatila nebo doplnila klasickou školní výuku.

Pro členy kurzů i další případné zájemce nabízíme prázdninové příměstské tábory s výukou jazyků. A pro dospělí připravujeme nabídku víkendových soustředění s výukou jazyků. 

Jazyková škola a speciální pedagogika - přehled kurzů

 Oddělení vede RNDr. Ivo Růžička a na oddělení s ním pracuje Mgr. Jiří Matoušek a Mgr. Dagmar Mlčáková

Ivo, stejně jako jeho interní a externí kolegové, má v oblasti chovatelství a ochrany přírody dlouholeté zkušenosti. Oddělení hledá stále další nové aktivity, kterými se snaží zaujmout malé i velké pro tuto činnost. Ve svých aktivitách hodně využívá vlastní mini ZOO, bohatá knihovna a odbornost pracovníků umožňují realizaci PET poradny. Zájmová činnost tohoto oddělení seznamuje účastníky kroužků a kurzů se zákonitostmi a postupy v oblasti EVVO, stejně jako při chovu domácích mazlíčků. V kroužcích Zálesáků pak přibližuje dětem a mládeži život v přírodě a zálesácké znalosti. 

Oddělení také realizuje výukové programy EVVO, spolupracuje se školami a dalšími subjekty nejen v pravidelné činnosti při vedení kurzů a kroužků. Cílem je vést své členy, ale i širokou veřejnost k poznávání a respektování zákonů přírody. Realizuje mnoho aktivit pro širokou veřejnost, pobytové akce a tábory. 

 

Chovatelství a ekologická výchova - přehled kroužků


Oddělení vede Andrea Kolková, která spolupracuje ještě s Mgr.Gregovským, Ing.Rochlou a externisty. 

Oddělení dopravní výchovy spolupracuje se školami, pro něž zajišťuje celoročně dopravní výchovu v zimní i letní části s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dětí. Cílem těchto výukových programů je ve spolupráci s BESIP a dalšími subjekty (např. policie, hasiči, zdravotníci) vést děti k bezpečnému chování v silničním provozu. Součástí nabídky je také Kurz dopravní výchovy ve spolupráci se školami nebo Autoškola pro děti. Dále organizuje dopravní soutěže a zaměřuje se na prevenci v silničním provozu také intenzivní spoluprací s družinami a mateřskými školami. K tomuto oddělení patří samozřejmě polytechnické kroužky jako Merkur, Robo kroužek nebo kroužky realizované ve spolupráci se  SPŠ Přerov.


Vyhledávání zájmových útvarů

Informace