Přehled všech sekcí.

Taneční školu vede  Nikola Brázdová.

Pod taktovkou  Nikči se ve výběrových i přípravných  tanečních skupinách setkávají nejen milovníci disca nebo mažoretkového sportu, ale také HIP HOPu, Streetu nebo baletu. Vyjádření radosti ze života tancem při svižné dynamické hudbě je pro mladé tanečnice a tanečníky to pravé ořechové, což dokazují na pravidelných i mimořádných trénincích, soustředěních a hlavně na vystoupeních a soutěžích.

Nikola kromě vedení některých skupin vyhledává další zájmové taneční formy, které oslovují mladé lidi. Taneční škola je aktivním účastníkem kulturních akcí nejen v Přerově, ale v celém regionu. 


 

Taneční škola - přehled kroužků


 

Oddělení vede Daniela Hrdličková. Její spolupracovnicí je Michaela Zaoralová.

Společně zajišťují na oddělení kroužky od keramiky, přes hudební, konstrukční činnosti až po výtvarné techniky, které rozvíjí u dětí hudební a estetické  cítění, zručnost  a sociální vztahy. Organizují také soutěže a tábory pro děti a mládež, oblíbené vánoční i velikonoční salony a jiné kulturní akce, jež se staly tradicí v celém regionu Přerovska. Oblíbené keramické hrátky pro rodiče s dětmi nebo pohádkové pondělí nabízí celým rodinám upevňování sociálních vazeb při zajímavých činnostech pod odborným vedením. Daniela, která má vše v kultuře na starosti má i velký podíl na kvalitní propagaci SVČ, Míša se snaží zase najít cestu k mladým hudebníkům a zpěvákům.

 

Kultura - přehled kroužků


 

Oddělení vede Mgr. Jan Gregovský a s ním na oddělení pracuje Ing. Pavel Rochla a Pavlína Chodilíková

Honza je aktivní cyklista a aikidista. Za svoji kariéru přivedl již spousty kluků i holek k florbalu a dalším sportovním aktivitám. Každoročně Honza motivuje děti a mládež k volnočasovému sportování pořádáním cyklistických soutěží a sportovních táborů, hledá stále nové sportovní aktivity, kterými chce mladou generaci přivést k zdravému životnímu stylu.

K páteřním zájmovým kroužkům tohoto oddělení patří také gymnastika a její dnes už hodně známé a úspěšné pódivé skladby, které stejně jako gymnastiku fotbalistů „rozjela“ Alena Děrdová a Mgr. Eva Štěrbová s Pavlínou Chodilíkovou navázaly aktivně na její činnost.  Nabídku oddělení obohacují i zdravotní cvičení a pohybovky pro předškoláky. 

 

Sledujte oddělení Tělovýchovy na našem

 

Tělovýchova - přehled kroužků


Oddělení jazykové školy a speciální pedagogiky vede Ing. Pavel Rochla.

V rámci jazykové školy nabízíme dětem a mládežníkům cizojazyčné kurzy - nejčastěji angličtinu a němčinu, dále potom ruštinu, francouzštinu a španělštinu. Kurzy vypisujeme pro děti, mládež i dospělé a to v různých úrovních pokročilosti: klasické kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé a také konverzační kurzy.

V oblasti speciální pedagogiky pracujeme s dětmi, mládeží a dospělými, kteří mají z různých psychických nebo fyzických důvodů komunikační problémy ve společnosti, a nabízíme jim aktivity rozvíjející sociální vazby. Součástí nabídky je práce s pěstounskými rodinami nebo s dětmi, které mají např. poruchy učení . Eva má speciální pedagogiku v malíčku a protože ji baví pestrost našeho povolání, ráda se zapojuje i do aktivit v jiných odděleních jako jsou například kroužky gymnastiky nebo práce s keramickou hlínou. 

Jazyková škola a speciální pedagogika - přehled kurzů

 Oddělení vede RNDr. Ivo Růžička a na oddělení s ním pracuje Mgr. Jiří Matoušek a Mgr. Dagmar Mlčáková

Ivo má v oblasti chovatelství dlouholeté zkušenosti, hledá stále nové aktivity, kterými se snaží zaujmout malé i velké pro tuto činnost a erudovaně také podává informace o naší mini ZOO. Zájmová činnost tohoto oddělení seznamuje účastníky kroužků a kurzů se zákonitostmi a postupy při chování domácích mazlíčků často až exotického charakteru. Se zvířaty seznamuje Ivo zájemce i na „svých“ táborech.

Oddělení také realizuje výukové environmentální programy a spolupracuje s dalšími středisky ekologické výchovy, vede své členy k poznávání a respektování zákonů přírody nejen během kurzů a kroužků, ale i ve spolupráci se Zálesáckou 10 a dalšími organizacemi na pobytových akcích a táborech. Dále spolupracujeme  se SZeŠ při organizování kroužků Jezdectví a Včelařského kroužku.  Na tomto oddělení také probíhají výukové programy EVVO. 

Chovatelství a ekologická výchova - přehled kroužků


Oddělení vede Andrea Kolková

Oddělení dopravní výchovy spolupracuje se školami, pro něž zajišťuje celoročně dopravní výchovu v zimní i letní části s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dětí. Cílem těchto výukových programů je ve spolupráci s BESIP a dalšími subjekty (např. policie, hasiči, zdravotníci) vést děti k bezpečnému chování v silničním provozu.  Dále organizuje dopravní soutěže a zaměřuje se na prevenci v silničním provozu také intenzivní spoluprací s družinami a mateřskými školami. Andreu na oddělení střídá Honza Gregovský,  u kterého na tělovýchově zase Andrea vede některé sportovní kroužky, dále vypomáhá na oddělení také Nikola Brázdová. K tomuto oddělení patří samozřejmě polytechnické kroužky, ve spolupráci se  SPŠ Přerov, v druhém pololetí financované formou projektu IKAP.


Vyhledávání zájmových útvarů

Informace