Školní rok 2021-22 na Středisku volného času ATLAS a BIOS vzhledem ke Covid_19

 

 

 

V Přerově, 19. 8. 2022                                                               Mgr. Blanka Mašková, ředitelka