Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

 
usnesením Vlády ČR č.j.1377 ze dne 23.12.2020 je nadále zakázána osobní přítomnost všech účastníků našich aktivit do 10.1.2021.
Děkujeme za pochopení a věříme, že rok 2021 bude pro nás rokem lepším a to jak zdravotně, tak lidsky.

 

 Za všechny zaměstnance, vedoucí, trenéry a lektory se SVČ ATLAS a BIOS, Přerov s Vámi pro rok 2020 loučí, děkujeme za zachování Vaší přízně a přejeme Vám hodně zdraví a pohodu v roce 2021.

 

Velmi se na vás těšíme, jakékoliv další informace k provozu budou vkládány na náš web.

 

 

V Přerově, 23.12.2020                                                           Za pracovníky SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                               Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Informace