Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 je od 7. 12. 2020 znovu umožněno postupné otevírání středisek volného času s osobní účastí členů činností

do 10 účastníků. Na základě daného usnesení naše SVČ ATLAS a BIOS, Přerov připravuje otevření zájmových kroužků, které musí splňovat podmínky stanovené MŠMT a hlavním hygienikem, pro ochranu zdraví a provoz. 

Prosíme proto o spolupráci při dodržování stanovených podmínek pro činnost:

· Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

· Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které budou v pokynech pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná.   Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

· Ve všech prostorách budou účastníci povinni nosit roušku a dodržovat hygienická opatření.

· Každý účastník bude mít s sebou roušku

· V případě karantény v rodině prosíme o neodkladné předání informace vedoucímu oddělení

 

Velmi se na vás těšíme a tímto Vás žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

Dodatečná informace k obnovení provozu

Vážení účastníci, zákonní zástupci,

jsme rádi, že Vám můžeme předat další informaci, která souvisí s naším opětovným otevřením. Na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN, se nám umožňuje realizovat činnosti sportovní, taneční, hudební (dechové nástroje) a zpěv bez ochranného prostředku (roušky). Povinnost je ale mít roušku při příchodech, odchodech, přechodech a u všech ostatních činností např. rukodělné, jazykové, chovatelské aj.. Stále dál platí všechna další pravidla uvedená v předchozím informačním dopise pro Vás.

 

V Přerově, 3.12.2020                                                                                                                            Za pracovníky SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                                                                                                  Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Informace