Vážení rodiče, milí účastníci našich činností,

jak možná už víte z médií, od 12. 10. do 25. 10. je na základě Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020 omezena činnost škol a školských zařízení, tedy i našeho SVČ, pro všechny účastníky. Pokud to bude jen trochu možné, bude našimi pedagogy realizována distanční výuka, o které budete příslušnými vedoucími kroužků informováni. K dispozici zůstává na našem webu odkaz „Zažeň nudu“, který nabídne malým i velkým zájemcům něco ze zájmových aktivit.

Jakékoliv další relevantní informace Vám opět sdělíme na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit.

Za všechny pracovníky SVČ Vám všem přeje hodně zdraví

Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

Dodatek dále  k pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 14. 10. do 1. 11. 2020

 

Vážení rodiče, členové našich kroužků,

na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., tedy v době Covidových a podzimních prázdnin, se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

 

Dodatek č. 2 dále  k pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 01. 11. do 20. 11. 2020

Vážení rodiče, členové našich kroužků,

na základě usnesení vlády České republiky z 29. října 2020 , o přijetí krizového opatření o prodloužení nouzového stavu, s účinností od 01. listopadu  2020 od 0:00 hod. do 20. listopadu 2020 do 23:59 hod(tj. po dobu nouzového stavu) se u všech školských zařízení mimo mateřských škol a škol určených pro zdravotníky, zachranáře zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Těšíme se, doufáme, na brzkou shledanou.

 

Informace