Přerovský Dětský Sbor založil a dlouhá leta vedl prof. Švagera. Sbor patří mezi zájmové útvary Atlasu, které reprezentují nejen SVČ, ale i celý region a republiku. Jeho členy mohou být děti předškolního věku stejně jako dospívající mládež.

Je rozčleněn na přípravné oddělení SMÍŠEK, který od roku 2008 vede paní Věra Cimbálníková a na koncertní sbor PŘEROVÁČEK. Sbor od r. 1994 vedl Dr. Pavel Režný společně se zakladatelem PDS, sám se sboru ujal v r. 1995. V roce 1997 začala se sborem pracovat jako organizační vedoucí Mgr.Blanka Mašková, která přizvala k spolupráci se sborem v roce 1998  Bc. Ingrid Sekerovou, pod jejím vedením sbor natočil k propagačním účelům 4 CD:

Od roku 2008 začala s Přerováčkem spolupracovat další dirigentka - paní Jana Žatecká a PDS oslavil 30 let od svého založení prof. Leošem Švagerou.

Sbor se prosadil ve světě hudby brzy po svém založení a všichni jeho dirigenti a spolupracovníci se snažili a snaží dodnes v pokračování jeho dobrého jména. Zajímavý repertoár a bohatá činnost na domácích i zahraničních pódiích přivedla do sboru mnoho dětských talentů , např. také Leonu Machálkovou. Za dobu svého působení sbor koncertoval při mnoha různých příležitostech a v mnoha zemích , např.  Maďarsku, Polsku, Holandsku a v posledních pěti letech dvakrát v Dánsku, několikrát na Slovensku, v Německu,Itálii a Rakousku. 
        Přerováček zpíval na různých soutěžích a festivalech, na nichž několikrát získal např . zlaté pásmo na mezinárodní soutěži "Svátky písní Olomouc" nebo na celorepublikové soutěži v Uničově aj. . 

Od roku 1998 se datuje přátelství sboru s pěveckými sbory v Dánsku, kdy docházelo k recipročním návštěvám, poznávání se nejen při koncertování , ale i v osobním životě. V roce 2002 v létě byl Přerováček na pozvání v Itálii, kde se zúčastnil Mezinárodního nesoutěžního festivalu konaného pod záštitou EU a navázal tak přátelství s dětmi nejen z Itálie, ale také z USA, Číny, Bulharska či Uzbekistánu. V roce 2004 koncertoval v Rakousku, navštívil své přátele - pěvecký sbor Modráčci v Kyjově a zpíval na Mezinárodním festivalu na Slovensku. Na jaře 2005 byl Přerováček hostitelem KDMSZ (Košického detského a mládežnického speváckého zboru) ze Slovenska. V dalším období se Přerováček zúčastnil Hudobné jesene v Bardejově, zúčastnil se Berlínského hudebního festivalu aj. ..

PDS již tradičně vystupuje v době adventní a vánoční, mnoho let byl spoluorganizátorem Dobročinných koncertů s přerpvským ROTARY clubem. Zpěváčci ze sboru zpívali  s holandským kytarovým duem,  s Lucií Bílou, Hanou Zagorovou, Petrem Kotvaldem, Yvetou Blanarovičovou,  Spirituál Kvintetem. Několikrát sbor vystupoval na tradičních vánočních koncertech známého přerovského umělce Pavla Nováka.
V letošním školním roce došlo k omlazení členské základny sboru.
Na programu máme nejen klasický sborový repertoár, ale také populární písně v úpravě pana Otakara Šišky. Zkoušíme pod vedením dirigentky Jitky Žujové a Martiny Güntherové, která zajišťuje i klavírní doprovod.
Pokud máte doma šikovného zpěváka nebo zpěvačku, rádi ho přijmeme mezi sebe.