BIOS – dnešní centrum ekologické výchovy Střediska volného času ATLAS a BIOS v Přerově vzniklo v roce 1985 jako Okresní stanice mladých přírodovědců v Přerově. Již od školního roku 1985/1986 začalo sloužit jako volnočasové školské zařízení pro děti a mládež. Zájmová činnost spočívala zejména v pravidelné výchově formou přírodovědných zájmových kroužků. Název Biologická stanice, ve zkratce BIOS, získalo zařízení v roce 1992.

Výchovně vzdělávací činnost střediska se značně rozšířila a poskytovala postupně komplexnější nabídku také nepravidelných činností, zejména vzdělávacích programů a soutěží ekologického charakteru.   V souvislosti s platností novely školského zákona získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmových činností BIOS, Přerov. V té době organizace profilovala jako školské zařízení pro zájmovou výchovu v oblastech chovatelství, přírodovědy a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty /EVVO/. Environmentální výchovu začala BIOS nabízet již počátkem 90. let minulého století, v současnosti poskytuje ekologické vzdělávání a výchovu pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studentů především v regionálním, ale i nadregionálním rozsahu.

Budova BIOS se nachází v severovýchodním intravilánu města Přerova na pravém břehu řeky Bečvy při okraji asi hektarového přírodního areálu. Přírodní areál tvoří tři typy mikrobiotopů, fragment lužního lesa, rybník a louka. Areál se celý využívá pro vzdělávací účely. Při vstupu do budovy BIOS najdete tématické nástěnné malby znázorňující Potravní pyramidu a Strom života. Po stránce účelové je BIOS vhodně přizpůsobena a vybavena k poskytování přírodovědných zájmových činností a nacházejí se tu specializované klubovny odborných činností, tak i víceúčelové klubovny a sál.