AKTUALITY

Vážení účastníci a zákonní zástupci,

 

Informace k provozu škol od 11. do 31. ledna 2021

Praha, 20. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení dále potrvá do 31. ledna 2021.

 

Máme jen jedno velké přání, aby se situace už začala zlepšovat a my se mohli s Vámi všemi opět potkávat u činností, které nás motivují a baví. Vám všem, patří velké poděkování za stálou přízeň a respektování nastavených pravidel.

Pevné zdraví přejí všichni pracovníci SVČ ATLAS a BIOS

 


Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

 
usnesením Vlády ČR č.j.1377 ze dne 23.12.2020 je nadále zakázána osobní přítomnost všech účastníků našich aktivit do 10.1.2021.
Děkujeme za pochopení a věříme, že rok 2021 bude pro nás rokem lepším a to jak zdravotně, tak lidsky.

 

 Za všechny zaměstnance, vedoucí, trenéry a lektory se SVČ ATLAS a BIOS, Přerov s Vámi pro rok 2020 loučí, děkujeme za zachování Vaší přízně a přejeme Vám hodně zdraví a pohodu v roce 2021.

 

Velmi se na vás těšíme, jakékoliv další informace k provozu budou vkládány na náš web.

 

 

V Přerově, 23.12.2020                                                           Za pracovníky SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                               Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 je od 7. 12. 2020 znovu umožněno postupné otevírání středisek volného času s osobní účastí členů činností

do 10 účastníků. Na základě daného usnesení naše SVČ ATLAS a BIOS, Přerov připravuje otevření zájmových kroužků, které musí splňovat podmínky stanovené MŠMT a hlavním hygienikem, pro ochranu zdraví a provoz. 

Prosíme proto o spolupráci při dodržování stanovených podmínek pro činnost:

· Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

· Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které budou v pokynech pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná.   Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

· Ve všech prostorách budou účastníci povinni nosit roušku a dodržovat hygienická opatření.

· Každý účastník bude mít s sebou roušku

· V případě karantény v rodině prosíme o neodkladné předání informace vedoucímu oddělení

 

Velmi se na vás těšíme a tímto Vás žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

Dodatečná informace k obnovení provozu

Vážení účastníci, zákonní zástupci,

jsme rádi, že Vám můžeme předat další informaci, která souvisí s naším opětovným otevřením. Na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN, se nám umožňuje realizovat činnosti sportovní, taneční, hudební (dechové nástroje) a zpěv bez ochranného prostředku (roušky). Povinnost je ale mít roušku při příchodech, odchodech, přechodech a u všech ostatních činností např. rukodělné, jazykové, chovatelské aj.. Stále dál platí všechna další pravidla uvedená v předchozím informačním dopise pro Vás.

 

V Přerově, 3.12.2020                                                                                                                            Za pracovníky SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                                                                                                  Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Vážení rodiče, milí účastníci našich činností,

jak možná už víte z médií, od 12. 10. do 25. 10. je na základě Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020 omezena činnost škol a školských zařízení, tedy i našeho SVČ, pro všechny účastníky. Pokud to bude jen trochu možné, bude našimi pedagogy realizována distanční výuka, o které budete příslušnými vedoucími kroužků informováni. K dispozici zůstává na našem webu odkaz „Zažeň nudu“, který nabídne malým i velkým zájemcům něco ze zájmových aktivit.

Jakékoliv další relevantní informace Vám opět sdělíme na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit.

Za všechny pracovníky SVČ Vám všem přeje hodně zdraví

Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

Dodatek dále  k pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 14. 10. do 1. 11. 2020

 

Vážení rodiče, členové našich kroužků,

na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., tedy v době Covidových a podzimních prázdnin, se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

 

Dodatek č. 2 dále  k pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 01. 11. do 20. 11. 2020

Vážení rodiče, členové našich kroužků,

na základě usnesení vlády České republiky z 29. října 2020 , o přijetí krizového opatření o prodloužení nouzového stavu, s účinností od 01. listopadu  2020 od 0:00 hod. do 20. listopadu 2020 do 23:59 hod(tj. po dobu nouzového stavu) se u všech školských zařízení mimo mateřských škol a škol určených pro zdravotníky, zachranáře zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Těšíme se, doufáme, na brzkou shledanou.

 

 

 

Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

v souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020 č.j. KHSOC/36995/2020/RED. Na jeho základě dochází k omezení provozu SVČ v období od 5.10.2020 00:00 hod do 18.10.2020 23.59 vyloučením zpěvu a sportovních činností včetně tanečních aktivit. Všechny další činnosti zůstávají beze změn mimo jazykové kroužky na ZŠ U Tenisu, kde rozhodnutím pana ředitele je na stejnou dobu omezena činnost kroužků na škole.

 

                                                                                          Za SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

V Přerově, 2.10.2020                                                            Mgr.Blanka Mašková,

                                                                                            ředitelka                                

Informace