AKTUALITY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN vydaného 6.4.2021, bude obnovena pouze individuální výuka ve vybraných kroužcích. Členové vybraných ZÚ budou v následujících dnech kontaktováni vedoucími oddělení. 
 
Při individuální výuce se testování dětí neprovádí. Děti musí být vybaveni zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. 
 
Veškeré potřebné materiály vydané MŠMT naleznete na níže uvedeném odkazu. 
 

Vážení účastníci a zákonní zástupci,

 

Informace k provozu škol a školských zařízení 2021

 Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení dále potrvá prozatím na neurčito, dle epidemiologické situace. Při změně Vás budeme včas informovat.

 

Máme jen jedno velké přání, aby se situace už začala zlepšovat a my se mohli s Vámi všemi opět potkávat u činností, které nás motivují a baví. Vám všem, patří velké poděkování za stálou přízeň a respektování nastavených pravidel.

Pevné zdraví přejí všichni pracovníci SVČ ATLAS a BIOS

 


Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

 
usnesením Vlády ČR č.j.1377 ze dne 23.12.2020 je nadále zakázána osobní přítomnost všech účastníků našich aktivit do 10.1.2021.
Děkujeme za pochopení a věříme, že rok 2021 bude pro nás rokem lepším a to jak zdravotně, tak lidsky.

 

 Za všechny zaměstnance, vedoucí, trenéry a lektory se SVČ ATLAS a BIOS, Přerov s Vámi pro rok 2020 loučí, děkujeme za zachování Vaší přízně a přejeme Vám hodně zdraví a pohodu v roce 2021.

 

Velmi se na vás těšíme, jakékoliv další informace k provozu budou vkládány na náš web.

 

 

V Přerově, 23.12.2020                                                           Za pracovníky SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                               Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Vážení účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 je od 7. 12. 2020 znovu umožněno postupné otevírání středisek volného času s osobní účastí členů činností

do 10 účastníků. Na základě daného usnesení naše SVČ ATLAS a BIOS, Přerov připravuje otevření zájmových kroužků, které musí splňovat podmínky stanovené MŠMT a hlavním hygienikem, pro ochranu zdraví a provoz. 

Prosíme proto o spolupráci při dodržování stanovených podmínek pro činnost:

· Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

· Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které budou v pokynech pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná.   Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

· Ve všech prostorách budou účastníci povinni nosit roušku a dodržovat hygienická opatření.

· Každý účastník bude mít s sebou roušku

· V případě karantény v rodině prosíme o neodkladné předání informace vedoucímu oddělení

 

Velmi se na vás těšíme a tímto Vás žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

Dodatečná informace k obnovení provozu

Vážení účastníci, zákonní zástupci,

jsme rádi, že Vám můžeme předat další informaci, která souvisí s naším opětovným otevřením. Na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN, se nám umožňuje realizovat činnosti sportovní, taneční, hudební (dechové nástroje) a zpěv bez ochranného prostředku (roušky). Povinnost je ale mít roušku při příchodech, odchodech, přechodech a u všech ostatních činností např. rukodělné, jazykové, chovatelské aj.. Stále dál platí všechna další pravidla uvedená v předchozím informačním dopise pro Vás.

 

V Přerově, 3.12.2020                                                                                                                            Za pracovníky SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

                                                                                                                                                                  Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

 

Vážení rodiče, milí účastníci našich činností,

jak možná už víte z médií, od 12. 10. do 25. 10. je na základě Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020 omezena činnost škol a školských zařízení, tedy i našeho SVČ, pro všechny účastníky. Pokud to bude jen trochu možné, bude našimi pedagogy realizována distanční výuka, o které budete příslušnými vedoucími kroužků informováni. K dispozici zůstává na našem webu odkaz „Zažeň nudu“, který nabídne malým i velkým zájemcům něco ze zájmových aktivit.

Jakékoliv další relevantní informace Vám opět sdělíme na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit.

Za všechny pracovníky SVČ Vám všem přeje hodně zdraví

Mgr. Blanka Mašková, ředitelka

Dodatek dále  k pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 14. 10. do 1. 11. 2020

 

Vážení rodiče, členové našich kroužků,

na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., tedy v době Covidových a podzimních prázdnin, se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

 

Dodatek č. 2 dále  k pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 01. 11. do 20. 11. 2020

Vážení rodiče, členové našich kroužků,

na základě usnesení vlády České republiky z 29. října 2020 , o přijetí krizového opatření o prodloužení nouzového stavu, s účinností od 01. listopadu  2020 od 0:00 hod. do 20. listopadu 2020 do 23:59 hod(tj. po dobu nouzového stavu) se u všech školských zařízení mimo mateřských škol a škol určených pro zdravotníky, zachranáře zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Těšíme se, doufáme, na brzkou shledanou.

 

Informace