AKTUALITY

Poprvé, vzhledem k situaci s Covidem - 19, se nekonal klasický "Den otevřených dveří" s přehlídkou činnosti SVČ na dopravním hřišti. Pracovníci SVČ připravili pro děti soutěžní program na přerovské laguně "Magická stezka". Děti obdržely na Startu kartičku a plnily podél celé laguny úkoly. Za každý splněný úkol dostaly Účastnický list a sladkou odměnu. U Bašty u Dokládalů proběhl krátký program s ukázkou Gymnastiky a Hedvínií. Děkujeme Všem účastníků, kterých bylo cca 300 za podporu SVČ a budeme rádi, pokud jste si pro své děti vybrali některý z našich nabízených kroužků. V případě zájmu neváhejte přijďte k nám pro další informace a na ukázkové hodiny, které proběhnou v následujících 14 dnech (info zde na webu). Školní rok bude zahájen letos od 20.9.2021.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Pracovníci SVČ Atlas a Bios, Přerov

 

 

 

Naše SVČ ATLAS a BIOS v Přerově je člen Krajské koordinační skupiny pro podporu nadání Olomouckého kraje a celostátní sítě podpory nadání (SIPON).

Naším cílem je podpora talentovaných žáků, kteří mají nadání a zájem o určitou činnost. Snažíme se o nasměrování dětí, jejich pedagogů a rodičů, k potřebným informacím a činnostem pro rozvoj nadání jedinců, zprostředkování kontaktů na odborníky. Patříme mezi pověřená školská zařízení, která organizují soutěže MŠMT, vytváříme podmínky pro práci s talentovanými v našich činnostech, spolupracujeme s dalšími subjekty pracujícími s nadanými, to vše patří do aktivit SVČ v oblasti práce s nadanou mládeží. Všechny naše aktivity jsou v souladu s další politikou a strategií kraje i ČR.

Propojením zájmového a formálního vzdělávání chceme napomoct propagaci podpory nadání a vytvářet motivační prostředí pro žáky.

 

Doporučené weby zabývající se práci s nadanými dětmi:

· http://talentovani.cz/

· http://www.talnet.cz/

· http://www.nuov.cz/pece-o-mimoradne-nadane-zaky

· http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/N/Nadan%C3%A9_d%C4%9Bti_a_%C5%BE%C3%A1ci

· http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/2.Prirucka_pro_praci_s_nadanymi_zaky.pdf

 

Mgr. Blanka Mašková,

ředitelka Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov


 

Od r. 2018 Středisko volného času ATLAS a BIOS aktivně spolupracuje na projektu IKAP se Střední průmyslovou školou, Přerov:

 

 

Informace