Akce Tělovýchova

Aktuality Tělovýchova

Informace k ZÚ Badminton

Pro velký zájem otevíráme další Badminton

 

Nabídka sportovních kroužků na oddělení Tělovýchovy

Na oddělení Tělovýchovy nabízíme v letošním školním roce 2021/2022 opět i tyto sportovní kroužky:

Gymnastika - burza dresů

V Termínu 2.-6.8.2021 proběhl na SVČ příměstský tábor s Aikido

Příměstský tábor zaměřený primárně na cvičení AIKIDO a další aktivity ať už mentální nebo pohybové. Většina dětí dochází i do sportovního oddílu AIKIDO při SVČ.

 

 

 

 

Sledujte nová videa na oddělení Tělovýchovy

Sledujte nová videa oddělení Tělovýchovy na  YOUTUBE

 

 

Jde o jednohodinový kroužek pro větší i menší kluky zajímající se o střelné zbraně včetně nauky o bezpečnostních pravidlech. Kroužek povede Mgr. Jan Gregovský.

 Začínáme v týdnu od 20.09.2021

Kdy  
Kde  tělocvična na Bř.Hovůrkových
Cena do 30. 9.  650 Kč
Cena od 1. 10.  750 Kč