Jde o kroužek pro děti od 10 let, které chtějí prohlubovat své pěvecké dovednosti. Rozvíjení základních pěveckých návyků v sólovém zpěvu. Nácvik a postupné upevňování intonace, dechové a hlasové opory. Orientace v notovém zápisu a získávání rytmických dovedností, nácvik sólového zpěvu za doprovodu nástroje a zpěv na mikrofon. Garantem je Jitka Žujová.

Školní rok začíná v týdnu od 1.10.2018. 

Kdy  dle domluvy s vedoucí ZÚ
Kde budova ATLAS
Cena do 30. 9. 1 050Kč
Cena od 1. 10. 1 150 Kč

 


 


 

 

Aktuality Kultura

Na Atlase se minulý týden spékalo sklo

V pátek 15.3. proběhl na Atlase další rukodělný kurz spékaného skla. Tentokrát děti vyráběly sluníčko, nebo květinu na zavěšení do okna. Kousky nařezaného skla se skládaly do určitého tvaru a vše se dozdobilo barevnými korálky.